NONSTOP havarijná služba na telefónnom čísle 0905 610 190

NON-STOP havarijná služba pre celú Bratislavu

Činnosť NONSTOP havarijnej služby

Havarijná služba spoločnosti KOMPLET s.r.o. je zameraná na opravu:

  • Elektroinštalácií,
  • vodoinštalácií,
  • kúrenia,
  • kanalizácie a
  • plynoinštalácií.

Havarijná služba NONSTOP je pripravená 24 hodín denne, 365 dní v roku vyriešiť havarijnú situáciu vo vašom v byte, alebo bytovom dome.

Prioritou havarijnej služby NONSTOP je vyriešiť havarijnú situáciu a zabrániť vzniku škôd na zdraví obyvateľov domu alebo na majetku. Výjazdová skupina havarijnej služby NONSTOP zárove? obnoví funkčnosť elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie.

výjazdové auto NON-STOP havarijnej služby
flotila áut NON-STOP havarijnej služby

Zmluva na výkon NONSTOP havarijnej služby

Bytovým domom ponúkame zaujímavú spoluprácu. Na základe podpísanej zmluvy na výkon NONSTOP havarijnej služby majú nárok na 40 % zľavu z hodinovej sadzby za vykonanú prácu. Zárove? zabezpečíme prednostný výjazd na miesto havárie.

Oprava elektroinštalácií, vodoinštalácií, kanalizácie, kúrenia a plynoinštalácie

V prípade, že pri havarijnom zásahu nie je možné vykonať úplnú opravu havarijného stavu, sme pripravení dohodnúť bežnú opravu počas pracovného týžd?a. Opravy a údržbu vykonávame vo všetkých oboroch havarijnej služby. Viac informácií nájdete nawww.komplet.sk/ponuka.

havária vody a prasknuté potrubie
stará elektroinštalácia môže spôsobiť havárijnú situáciu

KOMPLET s.r.o.
Trebišovská 3
Bratislava
mobil: 0905 610 190
tel: +421 2 4342 7966
tel: +421 2 4342 7969
komplet@komplet.sk
www.komplet.sk